Wielikąt – miasto ptaków

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt, to kompleks kilkunastu stawów hodowlanych w dolinie Odry. Utworzony został ze względu na dużą różnorodność występowania tutaj ptaków wodnych …

Kaskady Rodła

W 1987 roku wodospady, bystrza i szypoty na Białej Wisełce uzyskały miano Kaskady Rodła. Miejsce to jest pełne uroku o każdej porze …

Dolina Mnikowska

Rezerwat krajobrazowy Dolina Mnikowska obejmuje bardzo malowniczy wąwóz krasowy. Jego głębokość dochodzi do 80m. Położony jest w pobliżu wsi Mników w obrębie …

W lesie było dużo zwierząt

Parę dni temu pisałem o ścieżce przyrodniczej w Rachowicach. Otóż jej twórca, czyli Nadleśnictwo Rudziniec postanowiło ją trochę urozmaicić i zasiedlić różnymi …

Po torfowisku rezerwatu Serafin

[Kurpie 15.07.2007r. część 8] Torfowisko Serafin i prowadząca do niego ścieżka rowerowa Jezioro Krusko, to przykład wzorcowego zagospodarowania turystycznego rejonu. Połączono tutaj …