Wielikąt – miasto ptaków

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt, to kompleks kilkunastu stawów hodowlanych w dolinie Odry. Utworzony został ze względu na dużą różnorodność występowania tutaj ptaków wodnych i błotnych.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt

Łyski, mewy śmieszki i łabędzie królują dzisiaj na stawach. Te ostatnie, tylko głowy pod wodą trzymają i objadają się na zapas.

Wielikąt Łąbędzie


Kolonia kormoranów
na stawach Wielikąt. Kormorany, to odwieczne utrapienie hodowców ryb.
Wielikąt kolonia kormoranów

Płochliwe czaple siwe i czaple białe obsiadły odległe drzewo.
Wielikąt - czapla biała i czapla siwa na drzewie

Błotniak stawowy wyfrunął trzy metry ode mnie wprost z pasa trzcin. Ledwo zdążyłem poderwać i wycelować aparat z przykręconym do niego ciężkim statywem Manfrotto.

Wielikąt - błotniak stawowy

Na dużych stawach bez lunety ani rusz. Pozdrowienia dla Krystiana.
Wielikąt, luneta, sprzęt do obserwacji ptaków

Przywoływanie trzcinniczka za pomocą dyktafonu z nagranymi głosami ptaka.
Wileikąt dyktafon przywołuje trzcinniczka

Wielka rodzina łabędzi.
Wielikąt - wielka rodzina łabędzi

Mewy śmieszki licznie zasiedlają Wielikąt.
Wielikąt - mewy śmieszki obsiadły całe drzewo

Wielikąt, to nie nie tylko stawy rybackie, ale także zabytkowe aleje drzew.
Wilikąt aleja drzew

Będąc w Wielikącie warto od razu odwiedzić pobliski rezerwat Łężczok.

Comments are closed.