Wielikąt raz jeszcze

[Wielikąt 11.11.2008 11.00-15.00] Tradycyjnie po zaliczeniu stawów Łężczok, najlepiej udać się do pobliskiego Wielikąta. Tutaj większość zbiorników ma już spuszczoną wodę, co …

Wielikąt – miasto ptaków

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt, to kompleks kilkunastu stawów hodowlanych w dolinie Odry. Utworzony został ze względu na dużą różnorodność występowania tutaj ptaków wodnych …