Rezerwat Łężczok

Rezerwat Łężczok położony jest w dorzeczu rzeki Odry na północ od Raciborza. Chroni liczne zachowane tutaj zespoły leśne i ostoje ptaków.

Grąd, stare powyginane dęby.
Starodrzew, grąd

Najlepiej odwiedzić Łężczok o świcie. W maju wyjechać z domu trzeba więc jeszcze przed piątą.

Świt nad Gliwicami, w drodze do Łężczok.
Świt nad Gliwicami

Unoszące się mgły tworzą tajemniczą otoczkę, przez które przebija się czerwonawe jeszcze światło.

Rezerwat Łężczok, stawy , łabędzie

Stawy, trzcina i groble tworzą ciekawe połączenie. Czasami dobiega z nich odgłos dmuchania w butelkę. Hmmm, czy to bąk, tak dmucha, a może ekipa pijanych wędkarzy nie zakończyła jeszcze imprezy ;-)

Groble, trzcina i stawy

Starodrzew w rezerwacie Łężczok. W dziupli można spotkać nie jedno dzikie zwierzę.

Starodrzew

Sympatyczne ścieżki rezerwatu Łężczok zapraszają do spacerów ze statywem na ramieniu.

Rezerwat Łężczok, aleja pomiędzy stawami

Czosnek niedźwiedzi pokrywa dno lasu szczelnym dywanem, aż po horyzont. A jaki unosi się w powietrzu czosnkowy zapach, to nawet nie potrzeba mówić.
Czosnek niedźwiedzi

Łabędzie latają załatwiając swoje własne sprawy

Łabędzie, wodowanie, rezeerwat Łężczok

Inne łabędzie spokojnie żerują na stawach Łężczok,
Łężczok łabędzie

choć niektóre dalej śpią, lub robią poranną toaletę
Łężczok łabędzie

Mewy opanowały całą wyspę
Łężczok, wyspa, mewy

Łyska coś tam wyciąga spod wody i wsuwa do dzioba.
Łyska coś tam wyciąga spod wody

Głowienka pływa tam i nazad

Głowienka

Gęś gegawa gęga sobie

Gęś gęgawa

Hełmiatka świeci swoim czerwonym dziobem
Hełmiatka

Kormorany w rezerwacie Łężczok mają swoją tajemniczą, niedostępną wyspę.

Kormorany, wyspa, Łężczok

Maki już kwitną, a właściwie to jeszcze nie wiem czy to mak, czy też nie mak.

Mak , nie mak

Kto rano wstaje, ten … rezerwat Łężczok piękny dostaje :-)

Comments are closed.