Łężczok – królestwo gęsi

[Łężczok 11.11.2008 7.00-11.00] Kolejna wycieczka ornitologiczna gliwickiej grupy. W rezerwacie Łężczok stawiliśmy się rano według przykazania: kto rano wstaje, temu … . …

Rezerwat Łężczok

Rezerwat Łężczok położony jest w dorzeczu rzeki Odry na północ od Raciborza. Chroni liczne zachowane tutaj zespoły leśne i ostoje ptaków. Grąd, …