Jaskinia Raj

[Góry Świętokrzyskie 17.03.2007 część 16]

Udostępniona do zwiedzania Jaskinia Raj, obok Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie należy w Polsce do tych najpiękniejszych i najbardziej znanych. Co ciekawe, obie odkryte w latach sześćdziesiątych XX wieku są potwierdzeniem tego, że białych plam na mapie naszego Świata jest jeszcze wiele. Czekają one na swoich kolejnych odkrywców. Może to będziesz Ty!?

Jaskinia Raj należy do największych atrakcji turystycznych rejonu Kielc i Gór Świętokrzyskich. Bogactwo jej polega na ogromnej różnorodności nacieków skalnych wytworzonych przez zjawiska krasowe. Naprawdę jest tutaj co oglądać. I to o jej pięknie decyduje nie ilość i rozmiar nacieków, ale ich nie powtarzalna uroda.

Jaskinia Raj

W jaskini obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć. Pewnie ci od zabezpieczania przyrody boją się, że światła lamp błyskowych pobudzą z zimowego snu zamieszkujące tutaj nietoperze lub światło wywoła rozwój jakiś obcych jaskini glonów. Więc nawet i ja, zwykle niezmiernie krnąbrny w tym zakresie, pozostawiłem aparat wyłączony.

Nietoperz Nocek Wielki, największy nietoperz w Polsce, śpiąc wprowadza się w stan hibernacji, temperatura jego ciała spada wtedy do kilku stopni. Wybudzając go powodujemy, że traci dużo potrzebnej mu energii. Prawda, że cudownie się nazywa: Nocek Wielki?! W jaskini mieszka także kilka innych gatunków tych interesujących ssaków.

Jaskinia Raj, plan korytarzy
Jaskinia Raj, korytarze

Comments are closed.