Do siego roku 2008

Do siego roku, to stare Wigilijne życzenia, składane przy okazji łamania się opłatkiem. Oznaczały doczekajmy w zdrowiu tego roku, który nadejdzie.

No i nadchodzi nam nieubłagalnie kolejny 2008, więc do siego roku wszystkim życzę!

Nowy Rok 2008

Na Nowy Rok
Asnyk Adam

Słyszycie! Północ już bije,
Rok stary w mgły się rozwiewa,
Jak sen przepada…
Krzyczmy: Rok nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa,
A nie opada. […]

Rok stary jak ziarnko piasku
Stoczył się w czasu przestrzenie;
Czyż go żałować?
Niech ginie! bez łzy, oklasku,
Jak ten gladiator w arenie,
Co upadł niepostrzeżenie –
Czas go pochować. […]

Uderzmy w kielichy z winem
I bratnie podajmy dłonie,
Wszakże już czas!
Choć różni twarzą lub czynem,
Niech nas duch jeden owionie,
Niech zadrży miłością w łonie
I złączy nas!

Comments are closed.