Wał kultowy w Górach Świętokrzyskich

[Góry Świętokrzyskie 15.03.2007 część 5]

Chrześcijanie mają strzeliste, gotyckie kościoły, kaplice, przydrożne krzyże, msze święte transmitowane w telewizji.

Poganie żyjący jeszcze przed narodzeniem się państwa polskiego, przed Cyrylem i Metodym, przed Dobrawą i chrztem Mieszka I, także budowali swoje „świątynie”, miejsca kultu.

Tu na Łysej Górze wybudowano ogromny wał kultowy. Długi na około 1,5km, wysoki na 2m. Miał oddzielać zawarte wewnątrz miejsce święte i gromadzących się tam na obrzędy wiernych. Wiernych swoim „pogańskim” bożkom, które prawdopodobnie miały meteorologiczne nazwy: Świst, Poświst i Pogoda.

Cóż, każda epoka miała swój styl architektoniczny. Ciekawe, że w czasach kiedy Egipcjanie, Minojczycy, Persowie, Grecy i Rzymianie dawno już postawili swoje genialne i przewspaniałe miasta i budowle, zamieszkujące tutejsze ziemie plemiona naszych przodków stać było jedynie na usypanie wału z nieobrobionych kamieni.

Wał kultowy na Łysej Górze

Comments are closed.