Poniszowice

Niespodziewanie zatrzymuję rower we wsi Poniszowice. Już widziałem gdzieś na zdjęciu ten kościół, ale bezpośrednie spojrzenie na niego, a właściwie na jego dzwonnicę zaskakuje mnie zupełnie. Nic podobnego nigdzie do tej pory nie widziałem!

Dzwonnica postawiona w 1520 roku przetrwała na szczęście do naszych czasów.

Poniszowice

Fatalne światło, trzeba będzie kiedy indziej podjechać dla lepszych zdjęć.

Kościół we wsi Poniszowice leży na szklaku architektury drewnianej.

Poniszowice

Napis na nagrobku Antoniego von Fragstein und Niemsdorff w Poniszowicach:

STA VIATOR!
QUIS HOC SUB LAPIDE DELITEAT ?
FRAG DEN STEIN

Zatrzymaj się przechodniu!
Kto może leżeć pod tym kamieniem?
Zapytaj kamienia i ten niemy marmur Ci odpowie: tu leży ten, który z najwyższą godnością dożył wieku 57 lat i który przez 30 lat osiągnął
największe zaszczyty na Śląsku jako zręczny kanclerz,
ażeby być godnym niebiańskiej korony.
Dostojny Pan Johannes Anton
baron von Fragstein und Niemsdorff
spadkobierca Wierzbnika, Ulmanowic, Gądowa i Jeszkotla,
dziedzic i właściciel Poniszowic, Niewiesza i Niekarmy,cesarsko-królewski podkomorzy najwyższych funkcji
w Ksiestwie Brzegu.
Nadszedł czas ostatniej podróży
23 stycznia roku 1724
Ta winorośl została przez sierp śmierci ścięta
Po to by była przesadzona do niebiańskich winnic
On- ten wielki Jan, syn wielkich rodziców,
jego zrodził Oświecony Pan, dostojny Jan Krzysztof
baron de Fragstein z Naczeslawic,
członek rady cesarskiej, który pośredniczył
w rokowaniach między Polską a Moskwą
i przez świętej pamięci Ferdynanda III był wysłany
do Wielkich Książąt Moskiewskich aby czynił pokój swoimi przemówieniami
a przez świętej pamięci Leopolda I mianowany kanclerzem obu księstw śląskich.
Czyż można chcieć wiecej?
Patrzaj oto dwaj dzielni rycerze z tego samego rodu
ale ty wędrowcze pomódl się o ich wieczny odpoczynek
więc się dokonało
Pomnik ten z wdzięcznością i pobożną intencją
wykonał potomek i następca rodziców
Jan Ludwig de Fragstein z Naczęsławic

Poniszowice

Comments are closed.