Szablak krwisty

Ważka szablak krwisty nad małym stawem w okolicy rezerwatu Mokrzyk. Okolice Skoczowa.

Szblak krwisty