Zaraza, czyli orobanche

Zaraza (Orobanche), to taka ciekawa roślina cudzożywna, pozbawiona chlorofilu i nie przeprowadzająca w związku z tym fotosyntezy. Aby żyć, musi pasożytować na innych roślinach.

Przez cały rok zaraza pozostaje pod ziemią i tylko latem wytwarza kwiaty.

Zaraza czerwona

zaraza-orobanche

Orobanche:
zaraza, orobanche