Najkrótszy dzień w roku, czyli teraz już tylko z górki

Przesilenie zimowe, to zwycięstwo światła nad ciemnością w tradycji słowiańskiego Święta Godowego. Skończyła się jesień, zaczęła się astronomiczna zima.

Ile trwa najkrótszy dzień w roku? To zależy od położenia geograficznego. Mieszkaniec południowej Polski będzie się cieszył dniem o godzinę dłuższym niż mieszkaniec wybrzeża. Najkrótszy dzień w roku trwa średnio 7 godzin i 42 minuty.

Teraz, to już tylko z górki. Od dziś każdy dzień będzie dłuższy i będzie coraz jaśniej!

A przed nami … najdłuższa noc w roku. Szesnaście godzin snu. Po prostu nie da się nie wyspać ;-)