Krajobrazy Wisły

DO WISŁY – OPISUJĄC JEJ POCZĄTEK I UJŚCIE
– Konrad Celtis

Wisła swój wiedzie początek ze skalnych Karpat podnóży,
Co dla Pannonii ziem niosą złocisty swój dar.
W miejscu gdzie bieg rozpoczyna, zawrotnym wirem się kłębi,
Bije pod niebo wzwyż poprzez wyniosłych gór grzbiet;
Potem podąża z pośpiechem do miasta potrójnych murów –
Dumny Krakowa to gród, gdzie mieszka Sarmacji król.
Skręca następnie na łąki Mazowsza bujnie zielone,
Gdzie już otwiera się kraj wielki Hercynii mej. […]

Niech te parę fotografii krajobrazów z Wisły, będzie zachętą do wycieczki w tamte okolice.

Kwitnące drzewa nad górną częścią doliny Fiodorówki, na zboczach Białego Krzyża. Biel ich kwiatów mocno odcina się od zielonych łąk i świerkowych lasów.
Wisłą - kwitnące drzewa

Wiejska droga, odgrodzona drewnianym płotem, gdzieś na zboczach Orłowej.
Wiejska droga

Zachód słońca nad skąpaną we mgle Wisłą. Widok z pasma Cieńkowa na Czantorię Wielką. Widoczna na niej wieża widokowa.
Zachód słońca

W Beskidzie Śląskim już dawno naturalne lasy zostały wycięte i zastąpione monokulturą świerka. Gdzieniegdzie na siedliskach lasów bukowych odradza się właściwy dla danego miejsca drzewostan.
las bukowy

Wisła, to miasto o tradycji rolniczej i pasterskiej. Można spotkać tu łąki i pasące się na nich bydło.
Ląka, pasące się krowy

Barania Góra, to najwyższy szczyt w granicach Wisły. Na teren tego cennego rezerwatu, gdzie mają swój początek Wisełka Biała i Wisełka Czarna, prowadzi wiele dróg i szlaków.
Szlak na Baranią Górą

Krajobraz rolniczy na Cieńkowie, znanym głównie z wyciągów narciarskich i białego szaleństwa.
Cieńków, krajobraz rolniczy

Ambona myśliwska na stokach Orłowej.
Ambona w drodze na Orłową

Na szlaku, gdzie oczy poniosą …
Na szlaku