Saloniki

[Grecja objazdówka 7+7, cześć 5]

Saloniki urosły do rangi drugiego pod względem wielkości miasta w Grecji.

Kilkupiętrowa, nie za wysoka zabudowa, z planową odbudową miasta po ogromnym pożarze w 1917 roku, związana jest z tektoniką tych obszarów i występowaniem trzęsień ziemi.

Tysiącletnie zabytki są tutaj powciskane pomiędzy bloki mieszkalne jak rodzynki w ciasto.

Saloniki,zabytki,miasto

Najważniejszy zabytek-symbol, to Biała Wieża. Pierwotnie element murów obronnych, później więzienie, obecnie restaurowana.

Saloniki - Biała Wieża

Rotunda to jeden z najciekawszych zabytków okresu rzymskiego Saloników. Pierwotnie mauzoleum cesarza Galeriusza, zamienione na kościół św. Jerzego, a następnie po dobudowaniu minaretu w meczet. Tak burzliwe były dzieje tych ziem.

W Rotundzie Galeriusza znajduje się najciekawsza podobno kolekcja mozaiki poza Rawenną i Konstantynopolem (Istambułem).

Mozaiki w Rotundzie Galeriusza

Fragment Łuku Galeriusza

Łuk Galeriusza

Saloniki – Muzeum Archeologiczne

Muzeum Archeologiczne w Salonikach, musi być żelaznym punktem zwiedzania tego miasta. Bogactwo zbiorów i szeroki opis każdego zgromadzonego przedmiotu pozwalają zatrzymać się tutaj na wiele godzin.

Zbiory związane są z prehistorią, z życiem codziennym w epoce brązu, żelaza i późniejszej. Z wizerunkami sławnych Greków i ich bogów. Bogata kolekcja wyrobów ze złota.

Rachunek za sprzedaż dziewczynki – niewolnicy z 3 wieku p.n.e.:
Titos, syn Lykosa,
kupuje od Amphotera
dwu miesięczną niewolnicę.
Dziewczynka ma na imię Nike.
Cenę ustala się na 15 sztuk srebra.

Pismo greckie na kamieniu

Wiele rzeczy, które wiemy o cywilizacji antycznej odczytać można jedynie z kamienia.

Antyczne mozaiki i rzeźby, ozdabiające kiedyś domy i pałace.

Greckie rzeźby

Kościół św. Demetriusza.

Największy kościół Salonik i duma jego mieszkańców, to Katedra św. Demetriusza, patrona miasta.

Odbudowany i przebudowany po pożarze, zachował szereg przepięknych mozaik. Prawdę mówiąc, to są one łatwiej dostępne i lepiej widoczne, niż te wychwalane w Rotundzie Galeriusza.

Święty Demetriusz z Ojcami Kościoła.

Katedra św. Demetriusza

W krypcie, zaadoptowanej z rzymskich łaźni (!) znajduje się więzienie św. Demetriusza.

Obok pięknie zdobiona malowidłami kaplica.

Katedra św. Demetriusza - kaplica

Niech ten fragment uzmysłowi nam przebogatą historię tych murów.

Katedra św. Demetriusza