Zamość

Jan Zamoyski herbu Jelita, studiował w młodości w Sorbonie, Strasburgu i Padwie. Nic więc dziwnego, że po powrocie do kraju objął funkcję sekretarza królewskiego na dworze Zygmunta II Augusta. Zaczynał skromnie, a skończył jako sekretarz króla , Hetman Wielki Koronny, kanclerz i jeden z najbogatszych magnatów w kraju.

Zamość jest nazywany jako „Perła Renesansu”, „Miasto Arkad” lub „Padwa Północy”. Twierdza postawiona na bagnach i rozlewiskach, umocniona fosą, murami z siedmioma bastionami przez wiele lat uchodziła za nie do zdobycia. Nie zdobyli jej ani kozacy chmielnickiego, ani Szwedzi podczas Potopu.

Jan Zamoyski – założyciel Zamościa.

Jan Zamoyski

Rynek miasta Zamość o rozmiarach 100 na 100 metrów.
Ratusz w Zamościu.

Zamość Ratusz

Kamienice ormiańskie z pięknymi attykami.

Zamość - Kamienice Ormiańskie

Renesansowa katedra.

Zamość Katedra

Twierdza Zamość. Ocalałe fragmenty fortyfikacji.

Twierdza Zamość

Muzeum Zamojskie, w Kamienicach Ormiańskich

Zamość - Kamienice Ormiańskie