Aktualizacja strony

Uwaga! trwa aktualizacja strony, więc nie wszystko będzie chodziło tak jak powinno.